Problema sa Pagtigas ng Titi. Mga Sintomas at Lunas

Ang problema sa pagtigas ng titi ay ang di-kakayahan ng lalaki na patayuin ang kanyang titi. Bagaman karaniwang pansamantala lang ang penomenong ito, mayroon ding kronikong mga kaso na humahadlang sa mga lalaki na masiyahan sa kanyang buhay-sekswal.

Erectile dysfunction in Tagalog

Karamihan sa mga lalaki, minsan sa kanilang buhay, ang nahaharap sa malungkot na sitwasyong ito. Marami ang pamilyar sa sitwasyong bigla na lang lumalambot ang ereksyon o hindi tumitigas ang ari sa mga mahalagang okasyon. Walang dahilan para mag-panic. Bagaman di-kaaya-aya, natural lang ito. Ang unang dapat gawin ay alamin ang kalikasan ng problema, at saka magsagawa ng kongkretong mga hakbang.

May 2 uri ng problema sa pagtigas ng ari:

 1. Psychogenic.
 2. Organiko.

Ang mga sikolohikal na problemang sekswal ay dulot ng mga panlabas na salik o emosyonal na mga karanasan. Ang sanhi ng paglambot (o kawalan) ng ereksyon ay maaaring ang sumusunod:

 • malubhang sitwasyon;
 • pagka-stress;
 • problemang emosyonal;
 • takot.

Kadalasan, ang psychogenic na problema sa pagtigas ng titi ay mas karaniwan sa mas nakababatang mga lalaki. Ang paggamot ay binubuo ng pagtanggal ng mga problema na humahadlang sa pagkakaroon ng isang de-kalidad na pakikipagtalik. Kung natukoy na ang psychogenic na problemang sekswal, walang ireresetang medikasyon.

Ang organikong problema sa pagtigas ng titi naman ay resulta ng di-magandang kondisyon ng kalusugan. Sinasabing ang pagbaba sa kalidad ng buhay-sekswal ay direktang kaugnay sa salik ng edad. Gayunpaman, ang paggana ng titi ay hindi naman talaga naaapektuhan ng edad, kundi ng mga sakit at karamdaman sa paggana ng katawan.

gamot sa pagtigas ng ari

Mga salik na nakakaapekto sa kalidad ng ereksyon:

 • masasamang bisyo (sigarilyo, alkohol, kakulangan ng ehersisyo);
 • mga sakit sa puso at iba pang baskular na karamdaman;
 • mga kondisyon ng bato at atay;
 • mga komplikasyon ng diyabetes;
 • pinsala sa ugat;
 • ilang partikular na droga;
 • hormonal na karamdaman.

Ang balanse ng hormon at impotensya

May mahalagang papel ang mga antas ng hormon sa sekswal na paggana ng tao.

Napakahalaga ng testosterona kung pag-uusapan natin ang buhay-sekswal. Ang hormon na ito ang nagtatakda ng lakas, libog, at maging sukat ng titi.

Ang problema sa testosterona ay nagreresulta sa problema sa pagtigas ng titi at mas mababang antas ng libog. Ang hindi pagkakaroon ng ereksyon (o impotensya) ay maaaring dulot din ng problema sa testosterona.

Bumababa ang produksyon ng testosterona sa katawan kapag nagkakaedad ang tao, maaari din itong mangyari dahil sa istres at mga salik sa kapalgiran.

Para mapanatili ang optimal na antas ng androgen, inirerekomendang magkaroon ng regular na pisikal na aktibidad, talikuran ang masasamang bisyo, at kumain ng mga pagkaing mayaman sa protina.

Nagiging normal ang produksyon ng testosterona sa pamamagitan ng biyolohiko at aktibong aditibo sa pagkain tulad ng Hammer of Thor.

 

Ang mga suplemento sa pagkain ay kaiba sa mga sintetikong hormon na analogo. Ang mga gamot na panghormon ay eksklusibong inirereseta ng doktor pagkatapos ng komprehensibong pagsusuri ng hormon, habang ang mga nutrisyonal na suplemento ay maaaring inumin kahit walang anumang medikal na pagsusuri, sundin lang ang sumusunod na mga direksyon.

erectile and impotence

Problema sa pagtigas ng ari. Lunas at pag-iwas

Nag-aalok ang modernong medisina ng iba’t ibang solusyon sa maselang problemang ito. Ang mga pasyenteng sikolohikal ang kalikasan ng mga problema ay makakahingi ng tulong sa pamamagitan ng propesyonal na payo. Para naman sa mga may problemang organiko ang kalikasan, kakailanganin ang operasyon at gamutang may espesyal na mga pormula.

Madalas na interesado ang mga pasyente na malaman kung paano magkakaroon ng matagal na ereksyon habang hindi pa nakukumpleto ang gamutan. Sa kabutihang palad, madali lang masolusyonan ang problemang ito. Ang mga modernong lalaki ay pwedeng gumamit ng Sildenafil at vacuum pump para sa kanilang titi, na pwedeng sabayan ng terapiya.

Tandaan na masosolusyonan ang problema ng di-pagtigas ng titi, at may ilang paraan para magawa ito. Huwag babalewalain ang problema at mamuhay nang masaya.

Problema sa Pagtigas ng Titi. Mga Sintomas at Lunas
5 (100%) 1 vote

Jolina

Hi everyone! My name is Jolina M. Abong and I work in Asian Hospital and Medical Center. In my blog best doktors from Philippines and other countries around the word tell you about health and beauty!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment