Question about health, beauty and other thingsCategory: Questionsisang pulgada ang lapad at limang pulgada ang haba ng aking titi sapat ba ito para kagustuhan ng isang babae?
Xian asked 8 months ago

Hindi masyadong iniintindi ng kababaihan ang tungkol sa size sa halip, mas iniintindi nila ang tungkol sa pansin at pag-aalaga. Kung ginagawa mong espesyal ang isang babae at nakatuon sa nakakabuti sa kanya, magiging mabuti ka.