Mayroon bang mga negatibong epekto sa paggamit ng cock rings o penis pumps?

Question about health, beauty and other thingsCategory: QuestionsMayroon bang mga negatibong epekto sa paggamit ng cock rings o penis pumps?
Shunrenn asked 2 years ago
Mayroon bang mga negatibong epekto sa paggamit ng cock rings o penis pumps?
Rate this post
Kalusugan Blog Staff replied 2 years ago

Maaaring magsanhi ang masyadong matagal (higit sa 30 minuto) na pag-iwan ng cock ring ng pangunahing pinsala sa titi. Ligtas ang penis pumps hangga’t wala kang congenital bleeding disorder, ngunit maaaring magsanhi ng menor na pasa o bumabang ejaculate volume. Iwasan ang parehong mga aparato kung mayroon kang pinsala sa pag-aari, o isang kondisyon na maaari kang ilagay sa peligrong priapism.