Question about health, beauty and other thingsProblema ko ang maliit kong titi, maagang pag-orgasm, at kaunting semilya. Maaari ba akong makipagtalik sa asawa ko kapag kasal na kami at maaari din ba akong maging ama?
Mark asked 9 months ago

Mag-isip kang mabuti. Hindi masama ang magsalsal nang paminsan-minsan. Isa pa, ang sukat ng titi mo kapag matigas ay sapat na para mapasaya mo ang iyong asawa, siguruhin mo lang na magaling ka sa pag-foreplay. Sumangguni ka sa isang eksperto sa seks para matulungan ka.

Problema ko ang maliit kong titi, maagang pag-orgasm, at kaunting semilya. Maaari ba akong makipagtalik sa asawa ko kapag kasal na kami at maaari din ba akong maging ama?
Rate this post