Sex: Ano Ang Masamang Posibleng Mangyari

Marami sa mga tao ang makakaranas ng problemang sexual sa ilang punto ng kanilang buhay. Mabuti na lang at may iba’t ibang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, kabilang ang sex therapists at counselors na tumutulong sa mga taong may mga isyu nito. Bagaman nag-iiba-iba sa specifics ang mga indibidwal na kaso, karaniwan ang ilang problemang sexual.

Nangungunang Problemang Sexual ng Kababaihan

Ang dalawang nangungunang problemang sexual ng mga babae ay mababang desire o kakulangan ng sexual desire at hindi pagkakaroon ng orgasm. Umaabot sa 40% ng kababaihan ang nagsasabing mababa o wala silang desire na makipag-sex, kahit na nasa loob sila ng isang masayang relasyon. Nagiging mas karaniwan ang problemang sexual na ito habang tumatanda ang mga babae. Ang ikalawang problema ay may kinalaman sa mga babaeng hindi pa nakakaranas ng orgasm.

Mababang Desire o Kakulangan ng Desire sa Sex

Ang mababang desire o kakulangan ng desire (hypoactive sexual desire disorder) ay nagiging trend sa kababaihan (at sa ilang kalalakihan). Ang kakulangan ng desire ay madalas na sinasamahan ng mga diskusyon tungkol sa kakulangan ng oras o lakas para sa sex. Sa kasamaang palad, nagiging “chicken and egg” na sitwasyon ito. Ang kakulangan ng desire ay nagreresulta sa lack of desire na nagreresulta sa di-kaaya-ayang pakikipagtalik. At dahil sa di-magandang kasanasang ito, unti-unti mong aayawan ang sex.

May kahabaan ang listahan ng posibleng mga dahilan ng mababang sexual desire. Ang mga nakalista sa ibaba ay ilang karaniwang sanhi:

Mga Isyu sa Body Image:

Kapag ayaw mo ng nakikita mo sa salamin, nagiging hindi kaaya-aya ang pag-imagine mo na nakahubad ka sa harap ng ibang tao. Kakambal ng body image ang pagpapahalaga sa sarili, at ang mababang pagpapahalaga sa sarili ay nauugnay sa mababang sexual desire.

order titan gel pilipinas

Pagtanda at Hormonal na mga Pagbabago:

Ang mga pagbabagong nauugnay sa menopause ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng interes ng babae sa sex. Ang hot flashes, pagpapawis sa gabi, at pagbigat ng timbang ay nakaaapekto sa pakiramdam ng babae ng desire at desirability. Karagdagan, maaaring nakaaapekto rin sa libog at sexual na interes ang bumababang antas ng estrogen o testosterone. Ang mga babaeng nag-menopause na ay maaari ding makaranas ng mas kaunting lubrication habang nakikipagtalik, kaya nagiging masakit o di-kaaya-aya ito.

Sex: Ano Ang Masamang Posibleng Mangyari

Mga Problema sa Relasyon:

Nakakatanggal ng desire ang mga araw-araw na isyu sa relasyon, mula sa usapin ng pera hanggang sa pagpapalaki ng anak.

Hindi Magaling na mga Sexual Partner:

Madalas na nawawalan ng desire ang mga taong nakakaranas ng di-kanais-nais na pakikipagtalik. Mas maraming di-magandang karanasan sa sex, mas ayaw mo nang makipag-sex (kabaligtaran, mas maraming magandang karanasan sa sex, mas gugustuhin mong makipag-sex).

Mga Medikal na Kondisyon:

Nakaaapekto sa sexual desire ang ilang medikal na kondisyon. Ang isa sa mga sintomas ng depresyon, halimbawa, ay ang kakulangan ng interes sa sex. Madalas na nilulunasan ang depresyon gamit ang class ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs). Ang gamot na ito ay iniuugnay na sa sexual dysfunction ng maraming pasyente. Isa sa mga karaniwang side effect ang kawalan ng kakayahang mag-orgasm. Posibleng maranasan ng parehong mga lalaki at babae ang side effect na ito.

Ano ang Magagawa Mo

Una, makipag-ugnayan sa iyong doktor para ma-rule out ang anumang pisikal na dahilan ng mababang desire. Susunod, mahalagang maunawaan kung paano nagre-respond ang iyong katawan sa paghawak. Maglaan ng panahon sa pagpapaligaya ng sarili (masturbation) at i-explore mo ang iyong kapasidad sa pagdanas ng pleasure. Karagdagan, maghanap ng edukasyonal na materyal na makatutulong sa iyo na maiparating sa iyong partner ang iyong mga pangangailangan sa sex.

titan gel piplipinas sale

Pagiging Preorgasmic

Ang mga babaeng preorgasmic ay hindi pa nakararanas ng orgasm, nang kasama ang partner o nang mag-isa. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng kondisyong ito ang sexually repressive na pagpapalaki, sexual na pang-aabuso noong kabataan, o pangkalahatang kawalan ng malay sa katawan at sex. Madalas na ang pinakamagandang approach ay ang pagbisita sa isang sexologist o sex therapist para malaman ang ugat ng problema at posibleng mga solusyon.

Kailangang i-explore ng mga babaeng nakakaranas ng orgasm nang mag-isa, nang walang tulong ng partner, ang posibilidad na resulta ito ng medikasyon. Kung hindi, maaaring ang ugat nito ay may kinalaman sa relasyon. Kabilang (pero hindi limitado) sa posibleng mga isyu sa relasyon ang: kakulangan ng tiwala, takot sa intimacy, walang kakayahang mag-“let go” sa kama, history ng pamemeke ng orgasm, partner na hindi magaling sa kama, o di-maaayos na komunikasyon.

Ano ang Magagawa Mo

I-explore ang mga salik na nakakapagpa-orgasm sa iyo nang mag-isa ka lang ngunit hindi kapag kasama ang partner. Halimbawa, nakakakuha ba ng partikular na uri ng stimulation ang clitoris mo na magkaiba sa bawat sitwasyon? Kailangan mong kilalanin ang katawan mo para ma-enjoy mo ang sex. Susunod, pangunahan mo ang pag-alam sa iyong sexual responses at sa pagsasabi at pagpapakita mo sa iyong partner kung anong sexual stimulation ang gusto mo. Tandaan, susi ang komunikasyon dito. Panghuli, baka kailanganin ninyo ng tulong ng isang propesyonal sa pamamagitan ng couples counseling.

sex tips

Nangungunang Problemang Sexual ng Kalalakihan

Nakararanas din ang mga lalaki ng mababang desire o kakulangan ng sexual desire. Marami sa mga sanhi at posibleng solusyon ay katulad ng sa mga babae (tingnan ang itaas).

Ang maagang (premature) ejaculation ay isa pang pangunahing problema ng maraming lalaki. Nangyayari ang premaure ejaculation kapag nagpalabas ang lalaki nang mas maaga sa inaasahan niya o ng kaniyang partner, Ito ang pinakakaraniwang reklamo ng mga lalaking mas bata sa edad 40. Ang erectile dysfunction (ED) naman ang karaniwang inirereklamo ng mga lalaking nagkakaead na. Madalas na nalulunasan ang ED sa pamamagitan ng mga gamot. May ilang mga dahilan ng premature orgasm. Ang pinakakaraniwan:

Madalas na Pasasariling-sikkap

Maraming lalaki ang naka-develop na ng habit na magpalabas agad kapag nagsasalsal. Kapag nape-pressure na magmadali ang lalaki habang nakikipagtalik sa partner, madalas ay nilalabasan siya kaagad tulad ng nakasanayan.

Kapag nag-aalala ang lalaki na mabigyan ng pleasure ang kaniyang partner, maaaring hindi niya makontrol ang kaniyang ejaculation. Dobleng problema kung may karanasan na siya sa maagang ejaculation at nag-aalala siya na baka muling mangyari ito.

Ano ang Magagawa Mo

Ang pagkatuto sa pagkontrol sa behavior ang pinakamagandang paraan para malunasan ang problema ng maagang ejaculation. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano ang iyong iniisip at sa nangyayari sa iyong katawan bago ka labasan, matututuhan mong maghinay-hinay at magkaroon ng konsentrasyon para mas tumagal ka sa pakikipagtatalik. Maaari din namang bigyan ka ng iyong doktor ng medikasyon na makatutulong sa pag-delay ng orgasm.

Mahalaga sa mga lalaki at babae na ma-realize na ang sex ay hindi lamang tungkol sa pagtatalik at pagkakaroon ng orgasm. Tungkol din ito sa touch, pleasure, at pagbuo ng intimate na ugnayan sa iyong sarili at/o sa ibang tao.

titan gel

Sex: Ano Ang Masamang Posibleng Mangyari
Rate this post

Jolina

Hi everyone! My name is Jolina M. Abong and I work in Asian Hospital and Medical Center. In my blog best doktors from Philippines and other countries around the word tell you about health and beauty!

1 Response

  1. hello poh,ako poh c ruby ask ko lang poh kung nakakasama poh ba ang pagmamasturbate sa babae..minsan poh kasi sa isang araw nakaka dalawa ako pero minsan lang naman poh yon pag sinumpong ng kalibugan..sana poh masagot nyo katanungan ko.salamat poh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment